Sprawy spadkowe Gliwice

Sprawy spadkowe z reguły wiążą się z trudnymi życiowymi chwilami. Zarówno przygotowywanie testamentu, jak i jego odczytywanie to chwile, które każdy z nas mocno przeżywa. Dlatego warto wtedy znaleźć profesjonalną kancelarię adwokacką, która pomoże we właściwym przeżyciu tych trudnych chwil i sprawi, że wszystko przebiegnie łagodnie.

Brak testamentu, czyli sprawy spadkowe

Jeśli bliska osoba nie zostawia testamentu, sprawia to wiele problemów, ponieważ konieczne jest przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Z reguły takie postępowanie nie jest drogie ani skomplikowane, jednak oczywiście zależy to od bardzo wielu czynników. Konieczny jest akt zgonu, akty urodzenia w przypadku dzieci, akt małżeństwa w przypadku współmałżonka. Potrzebne to jest by stwierdzić i potwierdzić stopień pokrewieństwa. Spadki nierzadko potwierdzane są wyłącznie przez notariusza, jednak zdarza się, że adwokat jest niezbędny.

Sprawy spadkowe nie wymagają terminowości, można je rozpatrywać nawet wiele lat po śmierci danej osoby, jednak w przypadku długów, które niestety także mogą wchodzić w skład długów, należy w ciągu kilku miesięcy od śmierci spadkodawcy określić, czy przyjmujemy spadek z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że długi spadkowe również przechodzą na spadkobiorcę. W takim przypadku możliwe jest także odrzucenie spadku. Jeśli w ciągu pół roku nie zdążymy, następuje przyjęcie spadku wprost, czyli dziedziczenie dotyczy wszystkiego, nawet długów, za które odpowiadamy majątkiem. Nie możne przejąć wyłącznie części spadku, dziedziczenie dotyczy wszystkiego.

Adwokat w Gliwicach na wypadek spraw spadkowych

Prawo spadkowe jest skomplikowane, dlatego w sytuacjach spadkowych lepiej skorzystać z pomocy profesjonalnego i doświadczonego prawnika. Odrzucając spadek z długami, często przechodzi on na dzieci, które mogą być niepełnoletnie. Aby uniknąć takiej sytuacji, konieczne jest podjęcie wielu działań. Nie warto podejmować ich samodzielnie.