Adwokat Gliwice – prawo rodzinne – co należy o nim wiedzieć?

Prawo rodzinne to specyficzny dział prawa cywilnego. Zajmuje się regulacją majątkowych i niemajątkowych stosunków między małżonkami i krewnymi, a przy tym stosunki, które wynikają z kurateli, opieki i przysposobienia. Głównym źródłem prawa rodzinnego jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który został uchwalony w 1964 roku. Od tego czasu był wielokrotnie nowelizowany. Jest to jedna z tych dziedzin prawa, która ma istotne, wręcz fundamentalne znaczenie w życiu społecznym. Znajdują się w nim regulacje, które odnoszą się do powszechnego funkcjonowania w sferze kulturowo-obyczajowej. Regulacje te dotyczą wzoru pożądanych zachowań i postaw, przy jednoczesnym chronieniu podmiotów prawa.

Co zalicza się do prawa rodzinnego i opiekuńczego?

Prawo rodzinne i opiekuńcze reguluje takie kwestie, jak:

  • obowiązek zachowania wierności małżeńskiej;
  • współdziałania małżonków dla dobra rodziny;
  • wspólność majątkowa między małżonkami;
  • separacja;
  • ustanie małżeństwa;
  • rozwód;
  • podział majątku;
  • równość praw i obowiązków małżeńskich;
  • przyznawanie alimentów;
  • opieka nad dziećmi po rozwodzie.

Dobry prawnik od prawa rodzinnego

Prawo rodzinne często dotyczy delikatnych i bardzo osobistych kwestii takich jak pożycie małżeńskie, pieniądze, opieka nad dziećmi. Czyi wszystko to, co zazwyczaj jest omawiane w czterech ścianach. Dlatego, aby wszystko przebiegało w bezpieczny i zrównoważony sposób, swoje kroki kierować trzeba do doświadczonej kancelarii prawnej, której wiedza wspomoże w rozwiązaniu wątpliwych kwestii. Im bardziej doświadczony prawnik, tym większa szansa, że znajdzie najlepsze wyjście z naszej sytuacji. Niektóre sytuacje, zwłaszcza w przypadku małżeństw, czy rodzin, mogą być bardzo skomplikowane i niejednokrotnie przewyższać oczywiste i często stosowne rozwiązania. Pomoc prawnika jest absolutnie konieczna w sprawach alimentacyjnych, ustalenia praw rodzicielskich, ustalania kontaktów z nieletnimi. Bardzo często konieczna jest również przy prowadzeniu rozwodów lub separacji.