Cennik

Cennik – kancelaria adwokacka w Gliwicach

Poszukiwanie adwokata zawsze związane jest z kwestiami finansowymi. Pokutuje przekonanie, że usługi dobrego adwokata są drogie. Oczywiście zależy to od bardzo wielu czynników i z reguły jest to kwestia indywidualna ustalana pomiędzy prawnikiem a klientem na podstawie tego, jak wyglądać będzie praca prawnika i co będzie należało do jego obowiązków. Kancelaria adwokacka otrzymuje zapłatę za świadczone usługi na podstawie wystawionej faktury VAT. Najczęściej stosowanym sposobem rozliczenia jest wynagrodzenie w formie ryczałtu bądź poprzez określenie stawki wynagrodzenia za godzinę pracy dla klienta lub określone jako system ryczałtowo-godzinowy. W systemie tym ustalony jest miesięczny limit godzin pracy i stawkę godzinową, która stosowana jest po wykorzystaniu limitu miesięcznego.

Cennik usług adwokackich

W przypadku spraw, które wiążą się z zastępstwem procesowym, wynagrodzenie jest ustalane odrębnie na każdą sprawę. Kwota, którą należy zapłacić w takim przypadku jest ustalana na podstawie tego, jak długo i w jakim charakterze adwokat będzie występować. Często konieczne jest zapoznanie się ze sprawą, które zająć może wiele godzin. Wszystko to wliczane jest w ostateczną kwotę za usługi.

Adwokat w chwili podjęcia współpracy przygotowuje wycenę swoich usług. Jednak trzeba pamiętać o tym, że wiele spraw w drodze procesu się komplikuje i wyjść na jaw mogą nowe okoliczności. Jeśli np. podczas rozwodu okaże się, że jednak będzie koniecznie ustalenie opieki nad dziećmi, podział majątku czy przygotowanie orzeczenia o winie, o czym wcześniej nie było mowy, prawnik może te usługi dodatkowo wycenić. Wycena ta ma miejsce głównie wtedy, kiedy konieczne są dodatkowe nakłady pracy. Podobnie jest, kiedy mamy do czynienia z prawnikiem pracującym dla danego przedsiębiorstwa, który na co dzień zajmuje się przygotowaniem i negocjowaniem umów, opieką prawną etc. Kiedy w grę mogą wchodzić długotrwałe negocjacje kontraktów, również może się pojawić się opcja dodatkowej umowy obejmującej tę usługę.

Ponadto inne koszty, powstałe podczas świadczenia usług, takie jak delegacje, podróże, czy hotele, także są zwracane kancelarii przez zleceniodawcę na podstawie odrębnej faktury VAT. Oczywiście do każdej należności doliczany jest podatek od towarów i usług, którego wysokość dyktują obowiązujące przepisy prawa.