Adwokat Gliwice – alimenty – podstawowe informacje

Alimenty są środkami, które mają zapewniać utrzymanie członka rodziny, który nie jest w stanie zaspokoić swoich życiowych potrzeb. Aby uzyskać alimenty, konieczne jest wniesienie pozwu do Sądu. Tylko Sąd może zarządzić alimenty, a Sądem właściwym jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, czyli np. dziecka. W takim pozwie, który powinien być przygotowywany przez doświadczonego i profesjonalnego adwokata, konieczne jest wskazanie powoda, czyli osoby, która ubiega się o przyznanie alimentów. Uprawnione do takiego wystąpienia zawsze jest dziecko. Na jego rzecz zawsze mogą zostać przyznane i zasądzone alimenty. Reprezentować dziecko może rodzic lub opiekun.

Dlaczego potrzebujemy adwokata przed wystąpieniem o alimenty?

Pozew o alimenty powinien zawierać także dane pozwanego, czyli osoby, która te alimenty będzie winna płacić. Dane te muszą być dokładne i aktualne. W pozwie należy także wskazać kwotę, termin i sposób zapłaty. Sąd może zasądzić inną kwotę, która może być zarówno większa, jak i mniejsza od tej, która została ujęta w pozwie. Kwota alimentów jest zależna od dużej ilości czynników, przede wszystkim musi być uzasadnienie, że pozwana osoba posiada możliwości finansowe do comiesięcznego płacenia alimentów. Ważne są zatem możliwości zarobkowe pozwanego, a także wskazanie potrzeb uprawnionego do alimentów, czyli głównie dziecka. Wszystkie okoliczności muszą zostać poparte dokumentami, zeznaniami świadków, zaświadczeniami. Muszą je wykazać obie strony. Przygotowaniem wniosku powinna zająć się profesjonalna kancelaria prawna. Należy także wiedzieć o tym, że obowiązek alimentacyjny obciąża w pierwszej kolejności krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Niestety poza wnioskiem i argumentacją prawniczą osoba ubiegające się o alimenty nie ma wpływu na ich przyznanie i wysokość. Ostateczną decyzję podejmuje Sąd, który bierze pod uwagę szereg aspektów w tym także argumentację drugiej strony.