O Kancelarii

Domeną Kancelarii jest zapewnieni Kompleksowej obsługi prawnej opartej na na fundamencie wzajemnego zaufania, bezwzględnego przestrzegania tajemnicy zawodowej i niezależności w w wykonywaniu obowiązków Radcy Prawnego. Rygorystyczne przestrzeganie tych zasad pozwala na budowanie uczciwych re relacji oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa prawnego. Kancelaria zapewnia zaawansowane standardy i procedury postępowania, które gwarantują wysoka jakość świadczonej obsługi prawnej.

Zakres świadczonej pomoc prawnej obejmuje w szczególności doradztwo prawne, sporządzanie opinii prawnych, analizę i przygotowanie aktów prawnych , pism procesowych oraz umów, statutów i regulaminów jak również reprezentację Klientów przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz przed organami administracji publicznej.

Kancelaria świadczy zarówno usługi prawne o charakterze doraźnym, skierowane na obsługę indywidualnej sprawy, jak również usługi prawne oparte na zasadzie stałego zlecenia.

Założycielem Kancelarii jest radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach Grzegorz Póda - wpisany na listę radców prawnych pod numerem Kt 2621.

 Adwokat Gliwice, Prawnik Gliwice, Radca prawny Gliwice, upadłość konsumencka sląsk